24/04/2020

Zawarliśmy kontrakt z hiszpańską firmą Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce, w zakresie budowy kompleksowej infrastruktury energetycznej oraz światłowodowej na potrzeby Farmy Wiatrowej „GNIEW”.

15/03/2020

Podpisany kontrakt z konsorcjum firm PREN s.c. oraz SONERGY Sp. z o.o., na budowę linii kablowej WN (wysokiego napięcia), na potrzeby przyłączenia Farmie Wiatrowej „POMERANIA” do sieci operatora ENERGA – OPERATOR S.A.

20/12/2019

Umowa podwykonawcza z firmą MOSTY ŁÓDŹ S.A., na realizację prac budowlanych związanych z pracami energetycznymi przy budowie trasy S6.

13/07/2018 

Zawarcie kontraktu z firmą SAG ELBUD Gdańsk S.A. (obecnie SPIE ELBUD Gdańsk S.A.) na kompleksową budowę linii oświetleniowej wzdłuż budowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa.