Kilka lat temu, nasze portfolio usług zostało rozszerzone o usługi horyzontalnych przewiertów sterowanych.

Jesteśmy w stanie zaoferować bezwykopowe przejścia pod wszelkimi przeszkodami tj. drogi, cieki wodne, skarpy czy też przejścia kolizyjne z inną infrastrukturą.

Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych pozwala nam na realizację: 

  • rur osłonowych i przepustów pod instalację kabli energetycznych
  • kanalizacji teletechnicznej pod instalację m.in. kabli światłowodowych
  • kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej
  • rurociągów gazowych

W celu realizacji powyższych prac przewiertowych dysponujemy następującym sprzętem:

– Wiertnica producenta Ditch Witch, model JT2720 Mach 1

– wiertnica producenta Ditch Witch, model JT520