Naszą podstawową działalnością jest budownictwo w sektorze energetycznym. Realizowany przez nas zakres prac obejmuje:

  • budowa linii niskiego napięcia nN (prace ziemne kablowe oraz linie napowietrzne)
  • budowa linii średniego napięcia Sn (prace ziemne kablowe)
  • budowa linii wysokiego napięcia WN (prace ziemne kablowe)
  • budowa linii oświetleniowych (prace ziemne kablowe oraz linie napowietrzne)
  • montaż kontenerowych stacji transformatorowych oraz wszelkiego typy złącz kablowych
  • wykonawstwo muf kablowych na kablach nN oraz Sn
  • wykonawstwo głowic kablowych na kablach nN oraz Sn
  • wykonawstwo połączeń egzotermicznych (dotyczy wszelkiego rodzaju uziemień)

 

Posiadamy certyfikaty GWO (Global Wind Organisation), instytucji non – profit, których certyfikacja uznawana jest na całym świecie, dzięki którym Nasi pracownicy swobodnie mogą wykonywać wszelkie prace montażowo – instalacyjne na obiektach turbin wiatrowych.

Realizujemy prace wykonawcze dla największych zakładów energetycznych w Polsce, jednak możemy się też pochwalić, coraz większym udziałem naszej firmy w realizacji projektów budowlanych na potrzeby Farm Wiatrowych oraz Farm Fotowoltaicznych, dla takich firm jak:

ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o.,

CJR Polska Sp. z o.o.,

SPIE ELBUD Gdańsk S.A.

ENERTRAG Sp. z o.o.